Yargıtay’dan yeni ‘AYM’ açıklaması: Anayasa koyucunun iradesini yok sayarak 14’üncü maddeyi işlevsiz bırakmıştır

Anayasa Mahkemesi, Gezi davasında mahkum olduktan sonra vekil seçilen Can Atalay için hak ihlali kararı verdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise AYM’nin kararına, ‘Anayasa’yı ihlal ettiği ve yetkisini aştığı’ gerekçesiyle uyulmamasına hükmedip karara imza atan 9 isim hakkında suç duyurusunda bulundu.

Söz konusu gelişmeler sonrası yetkisini aşan ve yargıyı krize sokan Anayasa Mahkemesi’nin 9 üyesine büyük tepki gelmişti.

Muhalefet partilerinin temsilcileri ise Yargıtay’ı hedef göstermişti.

“AYM, Anayasa koyucunun iradesini yok saydı”

Yargıtay’dan konuya ilişkin yapılan yeni açıklamada,

“Anayasa Mahkemesi, tartışmalara konu olan davada, Anayasa koyucunun iradesini yok sayarak Anayasa’nın 83’üncü maddesindeki atıf nedeniyle somut olaya uygulanması gereken 14’üncü maddesini işlevsiz bırakmıştır.”

denildi.

Yargıtay’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Temel hak ve özgürlüklerin korunması, yalnızca Anayasa Mahkemesinin değil, tüm yargı organlarının görevidir.”

Ayrıntılar geliyor…

Anayasa Madde 14 nedir?

MADDE 14-

(Değişik: 3/10/2001-4709/3 md.) Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.

Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.

Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx