Türkiye, dünyadaki ilk 20 reklam pazarı arasında yer alıyor

Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA) CEO’su Stephan Loerke, Türkiye’nin şu anda dün­yadaki ilk 20 reklam pazarı arasında yer aldığını ve son 20 yılın ortalaması alındı­ğında, küresel reklam paza­rındaki büyümenin yıldan yıla kabaca yüzde 5 civarın­da olduğunu belirtti.

“En son tahminimiz, rek­lam harcamalarının küresel olarak yüzde 4 ila 4.5 ara­sında bir büyüme göstere­ceği yönünde. Bu da son 10 yıldaki küresel ortalamanın biraz altında” diyen Loerke, ekonomik belirsizlikler ne­deniyle markaların zaman zaman yatırım yapmakta tereddüt ettiğine işaret et­ti, yıl sonuna doğru reklam harcamalarında bir hızlan­ma görüleceğini vurguladı.

Türkiye’nin son yıllarda büyüklük açısından iyi bir ilerleme kaydettiğini ak­taran Loerke, “Kahraman­maraş merkezli deprem­ler nedeniyle bir belirsizlik var. Dolayısıyla tüm bunla­rın projeksiyonlar üzerin­de etkisi oluyor. Ancak ge­nel olarak, Türkiye’nin bu sektörde önümüzdeki yıl­larda çok önemli olan bir büyüme potansiyeli söz ko­nusu. Türkiye’de de küre­sel hedefleri olan çok sayıda marka var. Önümüzdeki yıl­larda bunu artırma potan­siyeli olduğunu düşünüyo­ruz. Türkiye’de var olmaya ve bu markaları artırmaya devam edeceğiz” açıklama­sını yaptı.

Loerke, WFA’nın kurum­sal üyelerinin büyük ölçüde Avrupalı ve Kuzey Ameri­kalı olduğunu ve son 10 yıl­da kurumsal üyeliklerin ya­pısında büyük bir değişiklik olduğunu dile getirdi.

Dünya Reklamverenler Federasyonu’na Çin, Mek­sika, Güney Afrika, Orta Doğu, Türkiye ve gelişmek­te olan pazarlardan katılan çok sayıda marka olduğunu dile getiren Loerke, “Önü­müzdeki iki ya da üç yıl için­de üyeliğimizdeki Türk markalarının sayısını en az üç katına çıkarma potansi­yeline sahip olduğumuzu düşünüyoruz ve bunun için çalışacağız” dedi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*