Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin 300 Milyonluk Kredi Kararı İptal Edildi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisince belediye çalışmaları için 300 milyon liraya kadar kredi kullanılabilmesine onay veren kararı, mahkeme tarafından iptal edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisince 15 Haziran 2023’te, kırsal ve kent içi yol yapımları, otobüs ve akaryakıt alımları için yurt içi bankalardan 120 ay vade ile faiz hariç 300 milyon liraya kadar borçlanma yapmasına ve bu kapsamda her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin karar alındı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Mustafa Birsen, avukat Pınar Turhanoğlu Gücüyener aracılığıyla Eskişehir 2. İdare Mahkemesine başvurarak söz konusu kararın hukuka aykırı olduğu, alınacak kredinin nereye ve ne kadar tutarda kullanılacağının net olarak belirtilmediği, kredinin hangi yatırımlara tahsis edileceği konusunda muhammen bedel tespitleri ve buna benzer bir ifade bulunmadığını ileri sürerek hükmün iptal edilmesini istedi.

Mahkeme tarafından verilen kararda, Belediye Kanunu’nun 68. maddesi uyarınca, belediyelerin borçlanma yetkisi ve sınırları değerlendirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Belirtilen maddeye göre, belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının iç ve dış borç stok tutarının, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamayacağı ve bu miktarın büyükşehir belediyeleri için 1,5 kat olarak uygulanacağı belirtilmiştir. Mahkeme, belediyenin borçlanma yetkisini alırken, alınacak borç miktarının hesabında faizin dikkate alınması gerektiğine karar vermiştir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin, faizi dışarıda bırakarak yaptığı hesaplamanın, hukuka uygun olmadığına ve borçlanma sınırlarını aştığına hükmetmiştir. Bu nedenle ilgili kararın iptaline karar verilmiştir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx