BDDK’dan ‘donuk alacak’ kararı: 100 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı

Posted by

BDDK’nin Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara Ait Adap ve Temeller Hakkında Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik kapsamında, bankaların “donuk alacak” olarak sınıflandırması için kabul edilen eşik meblağ 100 liradan 2 bin 500 liraya yükseltildi.

Buna nazaran, bir borçludan olan 2 bin 500 lira ve altındaki toplam alacak fiyatının “donuk alacak” sınıflandırılmasına doğal tutulması, bankanın ihtiyarında olacak. Lakin bu fiyat, borçlu müşterinin kelam konusu banka ve bankanın konsolide edilen finansal kuruluş niteliğindeki bağlı iştirakleri nezdindeki, iştirak hisseleri hariç bilanço içi borçları toplamının yüzde 1’ini geçemeyecek.

Tüketici kredileri bakımından bu eşik meblağ ise 500 lira olarak uygulanacak. Tüketici kredilerindeki eşik fiyat ve uygulanan oransal hudut, ilgili kredi bazında dikkate alınacak. Kelam konusu meblağlar her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yıllık üretici fiyat endeksindeki artış oranı kadar ocak ayında artırılacak. Bulunan fiyatlar kendisinden küçük en yakın yüzlük tamsayıya yuvarlanmak suretiyle uygulanacak.

Banka açısından ödenme ihtimali düşük ya da ödenemeyecek alacaklar, “donuk alacak” biçiminde tanımlanıyor.

BDDK’nin Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik’te yaptığı değişiklikler de Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, sigorta primi, vergi ödemesi yahut komite üzere tali alacak meblağlarının tahsilinde gecikme olması halinde, bunlara ait anapara yahut faiz ödemeleri özel karşılığa tabi tutulmayabilecek.

Yapılan değişiklik kapsamında finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketlerinin özel karşılık ayırabileceği borç fiyatı için eşik bedel de 500 lira olarak belirlendi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.